Informera om upptäckt av föroreningar

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera miljöförvaltningen om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten.

Mer information om hur du tar reda på om marken är förorenad finns på sidan Om föroreningar i mark, vatten och byggnader.

Tänk också på att du måste anmäla i god tid om du planerar att göra markarbeten. Läs på sidan Anmäl markarbeten i förorenad mark.

Så här gör du

Enklast är att informera direkt via ett formulär här på goteborg.se. Innan du börjar – se till att du har följande uppgifter till hands:

  • fastighetsbeteckning och gatuadress
  • namn och kontaktuppgifter till fastighetsägaren
  • beskrivning av föroreningen, till exempel typ av förorening, analysprotokoll, markundersökning

Du kan bifoga en karta där du markerar var föroreningen har påträffats. Du kan även bifoga andra dokument, så som rapport från markundersökning.

Informera via webben

Informera om föroreningar 

Informera via blankett

Ett alternativ om du inte kan använda webbformuläret är att informera via blanketten nedan. 

Underrättelse om upptäckt av förorening