Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som gör att farliga ämnen släpps ut till luften eller vattnet.

Vad gäller för din verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika grupper:

  • Tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
  • Anmälningspliktiga (C-anläggningar)
  • Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du läsa om vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det är lagen, Miljöbalken, som styr detta.

Tillstånd

Om din verksamhet är tillståndspliktig ansöker du om det hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på sin webbplats: Prövning av miljöfarlig verksamhet

Det finns två undantag för vart man vänder sig med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ska du anlägga eget avlopp eller installera värmepump söker du tillstånd för detta hos miljöförvaltningen.

Anmälan

Om din verksamhet är anmälningspliktig gör du din anmälan till miljöförvaltningen. Se instruktioner på denna sida.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöförvaltningen och fråga.

Information och regler

Du får betala en avgift för miljöförvaltningens hantering av din anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift på 1 196 kronor per timme för att handlägga din anmälan av verksamheten. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Innan du anmäler din verksamhet till miljöförvaltningen är det bra om du läser igenom följande information om regler och avgifter.

Så här gör du

Skicka in en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Anmälan via anmälningsblankett

Anmälan av miljöfarlig verksamhet