Anmäl hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.Information och regler

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till miljöförvaltningen i kommunen där verksamheten ska bedrivas. 

Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. Detta gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. I anmälan behöver ni redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna, så att miljöförvaltningen kan bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamheter.

Om en anmälningspliktig verksamhet flyttar till nya lokaler, förändras verksamhetens förutsättningar och det innebär att du behöver göra en ny anmälan. Du kan kan även behöva göra en ny anmälan vid en väsentlig förändring av befintlig verksamhet.

Du behöver göra en anmälan när du:

 • Startar en verksamhet där stickande eller skärande verktyg används

 • Utökar din verksamhet med ytterligare behandling där stickande eller skärande verktyg används 

 • Byter lokal 

 • Startar ambulerande verksamhet, det vill säga gör hembesök eller deltar vid evenemang eller på mässor i Göteborg 

 • Bygger ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör ett nytt behandlingsrum 

 • Byter organisationsnummer

 • Om du är en gästverksamhetsutövare eller lärling som erbjuder allmänheten stickande eller skärande behandlingar mot betalning.

Exempel på anmälningspliktiga hygieniska behandlingar 

 • tatuering 
 • kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)  

 • fotvård 

 • akupunktur 

 • piercing 

 • öronhåltagning 

 • microneedling 

 • wet cupping (hijama)  

 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta

 • andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.


Anmäl senast sex veckor före start

Du måste anmäla till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten eller den nya behandlingen. Om du startar utan att ha anmält det riskerar du att få betala en straffavgift på 3 000 kronor.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet.  Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar de av oss efterfrågade uppgifterna för att inte förlänga handläggningstiden. Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn


Så här anmäler du

Innan du anmäler

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

 • En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplats/er, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt som ska finnas i behandlingsrummet eller i direkt anslutning till rummet (handfat på toaletten accepteras inte), utslagsvask (för fotvårdsbehandling), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd är placerade.
 • Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
 • Dokumentation om hygien- och smittskyddsrutiner vid behandlingen.
 • Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
 • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter behandling.

Så här anmäler du

Enklast är att göra din anmälan direkt via det här formuläret:

Anmäl hygienisk behandling

Om du inte har tillgång till planritningen och dina skriftliga rutiner i din dator kan du skicka dem separat till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

 • När du har skickat in din anmälan kommer miljöförvaltningen att kontakta dig.
 • Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan.
 • När anmälan är komplett och miljöförvaltningen granskat den får du ett beslut från miljöförvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.