Anmäl bassängbad, hygienisk behandling, solarium

Påbörjat

Grundläggande uppgifter

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Typ av verksamhet

Avser anmälan bassängbad?
Avser anmälan hygienisk behandling?
Avser anmälan solarieverksamhet?
Gäller anmälan för en privat eller kommunal verksamhet?

Bassängbad

Bifoga följande till din anmälan:
  • Planritning över lokalen med placering av bassängen/bassängerna, duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter
  • Planritning/ar över vattenreningsanläggning/ar
Om du har planritning på din dator så kan du välja att skicka in den tillsammans med din anmälan här
Skicka planritningar till:
Miljöförvaltningen, Box 7012, 40231 GÖTEBORG

Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi fått in planritningarna.

Hygienisk behandling

Bifoga följande till din anmälan:
  • Planritning över lokalens utformning och inredning
    Rita ut var behandlingsplats/er, handtvättställ, utslagsvask för fotbadsvatten, plats för rengöring av utrustning, städutrymme och toaletter är placerade i lokalen
  • Skriftliga rutiner för följande områden: Hygienrutiner vid ingrepp och behandling, rengöring och desinficering/sterilisering av instrument samt information till kunder före och efter behandling
Om du har planritning på din dator så kan du välja att skicka in den tillsammans med din anmälan här

Tänk på att rita ut var behandlingsplats/er, handtvättställ, utslagsvask för fotbadsvatten, plats för rengöring av utrustning, städutrymme och toaletter är placerade i lokalen

Skicka planritningar och rutiner till:
Miljöförvaltningen, Box 7012, 40231 GÖTEBORG

Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi fått in planritning och rutiner.

Solarium

Bifoga följande till din anmälan:
  • Planritning över lokalen med placering av solariebäddar, duschar, toaletter, städförråd och ventilation.
Om du har planritning på din dator så kan du välja att skicka in den tillsammans med din anmälan här
Skicka planritningar till:
Miljöförvaltningen, Box 7012, 40231 GÖTEBORG

Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi fått in planritningarna.