Registrera livsmedelsverksamhet

Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Välj typ av verksamhet

Jag vill: Välj en
Gäller registreringen en privat eller kommunal verksamhet? Välj en
Vilken typ av verksamhet vill du registrera? Välj en
Fast eller ambulerande verksamhet: Välj en
Fast verksamhet innebär att du kommer ha din livsmedelsverksamhet i en lokal på en fast adress.
Ambulerande verksamhet innebär att din livsmedelsverksamhet är flyttbar, till exempel ett fordon/vagn där du säljer eller tillagar och serverar livsmedel.
Är verksamheten tidsbegränsad? Välj en
Du planerar att driva din verksamhet en längre tid framöver.
Du kommer ha verksamhet under en begränsad tid, exempelvis vid ett evenemang.
Här ska du fylla i en kort beskrivning om vad det är du ska göra i din verksamhet och hur ofta eller hur länge, t.ex. "tillagar kebab under tre dagar på evenemang"(max 1000 tecken).