Registrera livsmedelsverksamhet

Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Göteborg måste registrera den hos miljöförvaltningen. Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Vilka verksamheter ska registreras?

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos oss.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana måste du istället ansöka om ett godkännande. Då kommer miljöförvaltningen eller Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter.
Läs mer på Livsmedelsverket

Tar du vatten från egen brunn?

Tar du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta på en särskild blankett. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Registrera enskild brunn

Innan du registrerar

Innan du börjar registrera din livsmedelsverksamhet är det bra om du läser igenom följande information om regler och avgifter.

Så här registrerar du

Detta behöver du för att registrera

Se till att du har tillgång till följande:

  • e-postadress
  • organisationsnummer för din firma eller ditt personnummer om du har enskild firma
  • adress och telefonnummer
  • e-legitimation, om du ska registrera kafé eller restaurang

Ska du registrera kafé eller restaurang?

Här registrerar du:

  • kafé
  • restaurang
  • pizzeria
  • sushirestaurang
  • food truck

Du behöver ha e-legitimation för att använda den här tjänsten. När du har registrerat får du ett registreringsbevis direkt med e-post och kan starta verksamheten direkt.

Har du inte e-legitimation så använder du pappersblanketten (se rubrik Registrera livsmedelsverksamhet via blankett). Har du skyddad identitet så ska du inte använda vare sig e-tjänsten eller blanketten. Kontakta istället miljöförvaltningen.

Registrera kafé eller restaurang

Ska du registrera annan livsmedelsverksamhet?

Här registrerar du andra livsmedelsverksamheter, till exempel skolkök eller avdelningskök. Du behöver ingen e-legitimation.

När du har registrerat får du ett registreringsbevis direkt med e-post och kan starta verksamheten direkt. Om du har skyddad identitet ska du kontakta miljöförvaltningen.

Registrera annan livsmedelsverksamhet

Registrera livsmedelsverksamhet via blankett

Du kan också registrera via blankett. Handläggningstiden är cirka tio arbetsdagar och du får ett registreringsbevis på posten. Du får starta verksamheten två veckor efter att du har skickat in din registrering även om du inte hunnit få beviset.

Blankett för att registrera livsmedelsverksamhet

Vad kostar det att registrera?

För registreringen tar vi ut en avgift. Tidigare var det en fast avgift. Från 2019 baseras avgiften i stället på hur lång tid handläggningen av din registrering tar. Timavgiften för registrering år 2020 är 1 012 kronor. Det gäller oavsett om du registrerar via e-tjänst eller blankett.

Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Detta händer sedan

När du startat din verksamhet kommer miljöförvaltningen att kontakta dig för att boka in ett första besök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar. Vi kommer samtidigt att göra en bedömning av din verksamhet, en så kallad riskklassning, som kommer att ligga till grund för hur stor din årliga kontrollavgift blir.

Avregistrera livsmedelsverksamhet?

Om du slutar med din livsmedelsverksamhet är det bra att du anmäler det till miljöförvaltningen. Det är inget krav, men kan göra det enklare för dig. Om du inte avregistrerar din verksamhet vet vi inte att du slutat med den, och då får du som vanligt en faktura för din årliga avgift. Det går att lösa i efterhand men det blir lite extra krångligt. Därför är det bra att meddela oss om att din verksamhet upphör. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på den här sidan.