Nya regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

Du som driver verksamhet som serverar mat och dryck måste enligt lag se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Syftet är att minska risken för spridning av coronaviruset.

Detta måste du se till

Du som driver en näringsverksamhet som serverar mat eller dryck till allmänheten och där man kan äta och dricka på plats har enligt lag ett ansvar för att förhindra trängsel. Lagen gäller för till exempel restauranger, barer, caféer, pubar, glasskiosker med bord för sittande gäster etcetera.

  • Det får inte uppstå trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd till varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller, om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.
  • Buffé går bra om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat går bra så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Du ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön.

Lagen och föreskrifterna gäller inte för icke vinstdrivande verksamheter, verksamheter som inte riktar sig till allmänheten eller där det saknas sittplatser och bord . Till exempel omfattas inte skol- och personalmatsalar. Inte heller takeawayställen, foodtrucks och kiosker. Där gäller dock precis som tidigare var och ens personliga ansvar för att se till att trängsel inte uppstår.

Rutiner för egenkontroll

Som en del av egenkontrollen ska du ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Du behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Du behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Kommunen kan stänga din verksamhet

Miljöförvaltningen gör tillsyn av trängseln på Göteborgs serveringar. Om det finns risk för smittspridning av covid-19 har miljöförvaltningen från 1 juli 2020 rätt att:

  • ta beslut om att verksamheten ska vidta åtgärder
  • ta beslut om vite
  • stänga de verksamheter som inte följer reglerna.

Ny lag från 1 juli 2020

Från och med den 1 juli 2020 gäller en ny lag, Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på serveringsställen, och gäller under hela 2020. Den nya lagen innebär bland annat att det är kommunen, och inte som tidigare endast smittskyddsläkaren, som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

Länkar till lagen

Lag (2020:526), Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (länk kommer senare)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Affisch för utskrift — Håll avståndet

Här finns en affisch som uppmanar gäster att hålla avståndet. Skriv ut den och sätt upp!

Affisch: Håll avståndet Ett sätt för dig att rädda liv