Regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

Från och med 1 juli 2021 försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen. Begränsningen av storlek för sällskap på uteserveringar slopas, och inomhus får nu sällskap om åtta personer sitta tillsammans. Avstånd mellan sällskap, både på uteserveringar och inomhus, ska fortfarande vara minst 1 meter.

Nya regler från 1 juli 2021

Från och med 1 juli 2021 gäller:

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans
 • Avstånd mellan sällskap, både på uteserveringar och inomhus ska fortfarande vara minst 1 meter.

Håll dig uppdaterad

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa de senaste besluten kring åtgärder du som verksamhetsutövare behöver känna till.

Övriga regler kring trängsel på serveringsställen

Du som driver en näringsverksamhet som serverar mat eller dryck till allmänheten och där man kan äta och dricka på plats har enligt lag ett ansvar för att förhindra trängsel. Lagen gäller för till exempel restauranger, barer, caféer och pubar. Även foodtrucks och kiosker som har bord för sittande gäster omfattas av lagen.

 • Inomhus får högst 8 personer sitta tillsammans i ett sällskap.
 • På uteserveringar finns ingen begränsning av antalet gäster i ett sällskap.
 • Det får inte uppstå trängsel bland gästerna, varken inomhus eller utomhus. Sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Avskiljare, exempelvis plexiglas, är inte en tillräcklig åtgärd. Det ska ändå vara minst en meter mellan olika sällskap.
 • Mat och dryck får bara serveras till gäster som sitter vid bord eller sitter vid bardisk. Det är inte tillåtet att servera stående gäster.
 • Att beställa och hämta mat vid en disk, buffé eller liknande är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel och med minst en meters avstånd till besökare som sitter.
 • Att erbjuda hämtmat är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel och med minst en meters avstånd till besökare som sitter, väntar, hämtar eller betalar.
 • Gästerna ska kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 • Gästerna ska informeras om hur de kan minska risken för smittspridning.
 •  Läs om vad som gäller kring alkoholservering på sidan Tillfälligt serveringsförbud.

Lagen och föreskrifterna gäller inte för icke vinstdrivande verksamheter, verksamheter som inte riktar sig till allmänheten eller där det saknas sittplatser och bord. Till exempel omfattas inte skol- och personalmatsalar, take away-ställen, foodtrucks och kiosker utan sittplatser och bord. Där gäller dock precis som tidigare var och ens personliga ansvar för att se till att trängsel inte uppstår.

Rutiner för egenkontroll

Som en del av egenkontrollen ska du

 • ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare
 • göra regelbundna riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Kommunen kan stänga din verksamhet

Miljöförvaltningen gör tillsyn av trängseln på Göteborgs serveringar. Om det finns risk för smittspridning av covid-19 har miljöförvaltningen rätt att

 • ta beslut om att verksamheten ska vidta åtgärder
 • ta beslut om vite
 • stänga de verksamheter som inte följer reglerna.  

Lag och föreskrifter

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det är kommunen som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

För att hjälpa serveringsställen att motverka spridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten även tagit fram föreskrifter och allmänna råd. 

Länkar till lag och föreskrifter

1 juni 2021:  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Lag 2020:526)

Affisch för utskrift — Håll avståndet

Här finns affischer som uppmanar gäster att hålla avståndet. Skriv ut och sätt upp! 

Affisch: Nu skärper vi oss  smittan måste minska!

Affisch: Håll avståndet Ett sätt för dig att rädda liv

Extra insatser till handel och besöksnäring

Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Citysamverkan har under 2021 fått ett särskilt uppdrag av Göteborgs Stad: att ta fram ytterligare insatser för att hjälpa framför allt besöksnäringen och handeln att underlätta återhämtningen efter pandemin. De satsar nu extra resurser på att stärka företag inom turism, hotell, restaurang och handel. Läs mer på Business Region Göteborg: Extra insatser till handel och besöksnäring