Regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

Den 9 februari 2022 hävdes restriktionerna!

Coronaviruset finns kvar  men restriktionerna är borta

Nu kan livet som livsmedelsföretagare förhoppningsvis börja återgå till det mer normala igen. 

Om livsmedelsverksamhet kopplat till coronaviruset

Livsmedelsverket svarar på frågor om huruvida coronavirus till exempel smittar via livsmedel, redskap eller förpackningar:

Corona — frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats