Nya regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

Du som driver verksamhet som serverar mat och dryck måste enligt lag se till så att trängsel inte uppstår. Syftet är att minska risken för spridning av coronaviruset.

Tydligare föreskrifter från 3 november 2020

Folkhälsomyndigheten har gjort några ändringar i sina föreskrifter för att göra dem tydligare, så att det blir enklare för företag och kontrollmyndigheter att veta vad man behöver göra för att undvika trängsel. Ändringarna gäller från 3 november. Det som skiljer sig från tidigare är främst detta:

 • Besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Har du tidigare använt avskiljare, exempelvis plexiglas, är det inte längre en tillräcklig åtgärd. Det ska ändå vara minst en meter mellan olika sällskap.
 • Ett sällskap får vara max 8 personer. Är sällskapet större än så, måste de delas upp i mindre grupper.
 • Det är inte längre tillåtet att servera stående gäster.

Detta måste du se till

Du som driver en näringsverksamhet som serverar mat eller dryck till allmänheten och där man kan äta och dricka på plats har enligt lag ett ansvar för att förhindra trängsel. Lagen gäller för till exempel restauranger, barer, caféer och pubar. Även de foodtrucks och kiosker som har bord för sittande gäster omfattas av lagen.

 • Det får inte uppstå trängsel bland gästerna, varken inomhus eller utomhus. Besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Har du tidigare använt avskiljare, exempelvis plexiglas, är detta inte längre en tillräcklig åtgärd. Det ska ändå vara minst en meter mellan olika sällskap.
 • Ett sällskap får vara max 8 personer. Är sällskapet större än så, måste de delas upp i mindre grupper.
 • Mat och dryck får bara serveras till gäster som sitter vid bord eller sitter vid bardisk.
 • Att beställa och hämta mat vid en disk, buffé eller liknande är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel och med minst en meters avstånd till besökare som sitter.
 • Att erbjuda hämtmat är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel och med minst en meters avstånd till besökare som sitter, väntar, hämtar eller betalar.
 • Gästerna ska kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 • Gästerna ska informeras om hur de kan minska risken för smittspridning.

Lagen och föreskrifterna gäller inte för icke vinstdrivande verksamheter, verksamheter som inte riktar sig till allmänheten eller där det saknas sittplatser och bord. Till exempel omfattas inte skol- och personalmatsalar, take away-ställen, foodtrucks och kiosker utan sittplatser och bord. Där gäller dock precis som tidigare var och ens personliga ansvar för att se till att trängsel inte uppstår.

Rutiner för egenkontroll

Som en del av egenkontrollen ska du:

 • ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare
 • göra regelbundna riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Kommunen kan stänga din verksamhet

Miljöförvaltningen gör tillsyn av trängseln på Göteborgs serveringar. Om det finns risk för smittspridning av covid-19 har miljöförvaltningen från 1 juli 2020 rätt att:

 • ta beslut om att verksamheten ska vidta åtgärder
 • ta beslut om vite
 • stänga de verksamheter som inte följer reglerna.  

Lag och föreskrifter

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller under hela 2020. Det är kommunen som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna. 
För att hjälpa serveringsställen att motverka spridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten även tagit fram föreskrifter och allmänna råd. Från 3 november gäller vissa ändringar.

Länkar till lag och föreskrifter

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Lag 2020:526)

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Den som kallas "konsoliderad version" är den som gäller från 3 november 2020)

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar 

Affisch för utskrift — Håll avståndet

Här finns en affisch som uppmanar gäster att hålla avståndet. Skriv ut den och sätt upp! 

Affisch: Håll avståndet Ett sätt för dig att rädda liv