Regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

Från den 12 januari gäller särskilda föreskrifter på serveringsställen.

Fler smittskyddsåtgärder från 12 januari 2022

Den 23 december införde regeringen fler smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården. 

12 januari infördes ytterligare åtgärder.

Regler för servering med anledning av coronaviruset

Från den 12 januari gäller följande: 

 • Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, bardisk eller liknande.
 • Antalet besökare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Sällskap som är fler än 8 ska delas.
 • Ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap åt alla håll. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.
 • Besökare ska sitta ner vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ett serveringsställe.
 • Serveringar ska hålla stängt för förtäring på plats mellan klockan 23:00 och klockan 05:00.
 • Det betyder att serveringsstället behöver vara tömt på gäster klockan 23:00
 • Sista alkoholservering kan ske klockan 22.30. 
 • Serveringar får hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på plats. Då ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Serveringsställen behöver även göra följande:

 • informera sina besökare om hur smittspridningen kan undvikas
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Föreskrifterna hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att se den senaste versionen: klicka på "konsoliderad version".

Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Miljöförvaltningen kontrollerar

Miljöförvaltningen gör kontroller av vilka rutiner serveringsställen har för att förebygga trängsel utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och gällande föreskrifter. De görs både som digitala kontroller och platsbesök.

Frågor till miljöförvaltningen

Vänd dig till miljöförvaltningen, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se om du har frågor. Märk din fråga med ”trängsel/covid”.

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder 

Pandemilagarna gäller

De så kallade ”pandemilagarna” gäller till 31 januari 2022 och till dess kan regeringen och Folkhälsomyndigheten besluta att återinföra restriktioner. 

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.