Konsumenträtt för företagare

Frågor om konsumenträtt för företagare hänvisar vi till Konsumentverket.

Till Konsumentverkets webbplats