Om kemikalier i detaljhandeln

Som butiksinnehavare är du ansvarig för att de kemiska produkter och de varor som du säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen. Kraven om märkning gäller farliga kemiska produkter, exempelvis lim, tändvätska och rengöringsmedel. Det finns också regler för vilka ämnen som inte får förekomma i till exempel leksaker och smycken. Reglerna är bland annat till för att skydda och varna konsumenter.

Märkning av kemiska produkter

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter som är märkta enligt äldre regler får inte finnas till försäljning. Mer information finns på Kemikalieinspektionen

Övrig märkning som kan krävas

Många kemiska produkter behöver ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning för personer med synskada. Märkningen ska alltid vara på svenska i Sverige.

Bekämpningsmedel

Du får bara sälja bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel krävs anmälan eller tillstånd. Samma märkningskrav gäller som för kemiska produkter.

Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter, till exempel schampo, hårfärg och smink, ska vara märkta korrekt. Det finns krav på vad de inte får innehålla. För dig som vill importera eller tillverka kosmetika informerar Läkemedelsverket om reglerna på sidan Ansvar, skyldigheter och regler

Kemikalier i varor - informera dina kunder

I EU:s kemikalielagstiftning Reach finns regler om kemikalier i varor. Läs mer på Kemikalieinspektionen om Reach och varor. I bilaga XVII anges vilka ämnen som är begränsade i vilka varor. I Reach finns också en regel om informationsplikt. Om en vara innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt över 0,1% är du som butiksinnehavare skyldig att, om en kund frågar, informera kunden inom 45 dagar uppgift om åtminstone ämnets namn. Den informationen ska lämnas direkt vid köp till en yrkesmässig kund. 

På sidan Kunna svara - på frågor om kemikalier i varor kan du läsa mer om informationsplikten och få tips och råd om hur du kan jobba för att se till att det inte finns farliga kemikalier i de varor du säljer.

Se även miljöförvaltningens information till konsumenter Välja giftfritt när du shoppar

Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter

För att få sälja särskilt farliga kemiska produkter behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller exempelvis produkter som är giftiga eller starkt frätande.

Miljöförvaltningens roll

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn i detaljhandeln i Göteborg. Läs mer om uppdelning av tillsynsansvar för kemikalier i Sverige. På kosmetika har både miljöförvaltningen och Läkemedelsverket tillsyn. När vi gör tillsyn i butiker granskar vi märkningen på produkterna och kontrollerar butikspersonalens kunskap, och rutinerna kring reglerna.