Kemikalier

Kemikalier som hanteras felaktigt kan innebära risk för att både människor och natur skadas allvarligt. Därför gäller särskilda regler för dig som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter.

Kemikalieredovisning

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är produkter som används för att till exempel skydda växter mot skadegörare eller för att bekämpa organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Det kan handla om ogräsmedel eller insektsmedel. Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel. Innan du använder bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd eller dispens hos miljöförvaltningen.

Importera eller tillverka kemikalier

Det finns regler för dig som ska tillverka eller föra in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige. Reglerna finns för att förhindra att människor och miljö kommer till skada vid hantering av produkterna.