Teknisk Handbok

Teknisk Handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Här finns till exempel mallar för trafiknytt, miljöplan, arbetsmiljöplan, övertagandebesked, AF-mallar, checklista för miljörevision, generella TA-planer och standardritningar.

Här hittar du till Teknisk Handbok.