Teknisk Handbok

Trafikkontorets webbplats Teknisk Handbok är ett stöd och anvisning för dig som är trafikplanerare, projektör eller entreprenör och genomför trafiktekniska uppdrag åt trafikkontoret.

Teknisk Handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Här finns till exempel mallar för trafiknytt, miljöplan, arbetsmiljöplan, övertagandebesked, AF-mallar, checklista för miljörevision, generella TA-planer och standardritningar.