Starttillstånd

För att få gräva i kommunens gata krävs ett starttillstånd. I Göteborg är det trafikkontoret som ger starttillstånd. Här ansöker du om starttillstånd och läser om vilka regler som gäller.

Ansök om starttillstånd

Allt arbete i gatu- och spårområde kräver ett avtal med trafikkontoret. För att få gräva i kommunens gata måste du dessutom ha ett starttillstånd.

Regler för starttillstånd

För att få gräva i kommunens gata måste du ha ett starttillstånd. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få tillstånd att gräva i stadens gator.