Säkerhet vid spårarbete

Du får inte arbeta på eller vid spårvagnsspår utan att kunna reglerna. Ta alltid kontakt med trafikkontoret om du ska utföra arbete på eller vid spårvagnsspår. Här hittar du de säkerhetsbestämmelser som är trafikkontorets säkerhetsordning för spår.

Säkerhetsbestämmelser för trafikkontorets spårvägsanläggningar i Göteborg och Mölndal

Ta alltid, utan undantag, kontakt med trafikkontoret innan du utför arbete på eller nära spårvagnsspåren.

Här finner du gällande dokument om säkerhetsbestämmelser i Göteborg och Mölndal.