Regler för att gräva i gatan

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i stadens mark? Flera mark- och ledningsägare ska få möjlighet att godkänna ditt arbete innan du startar. Det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Vilka regler gäller?

Ska du utföra arbete i kommunens väg- och bananläggningar måste du upprätta avtal med trafikkontoret. Dessutom ska du ansöka om starttillstånd och få det godkänt hos trafikkontoret innan du börjar arbeta. 

När du gräver måste du vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs för att du inte ska orsaka skada på befintliga anläggningar. Ditt arbete ska godkännas av trafikkontoret och berörda ledningsägare. Det är också viktigt att du tar reda på om marken är förorenad.

Du finner alla regler för hur du ska göra i Teknisk Handbok ("Blå Boken kapitel 2.1.2.3 Avtal").