Inmätning av VA-anläggning

För att ha koll på var ledningarna ligger i marken så mäter vi in det geografiska läget, alltså riktning, lutning och läge, på nylagda ledningar innan vi återställer marken efter grävningen. Utför du arbete åt Kretslopp och vatten omfattar uppdraget inmätning av de anläggningar och ledningar som kopplas in eller är inkopplade på våra anläggningar.

Här kan du läsa våra bestämmelser för inmätning av VA:

Kretslopp och vattens bestämmelser för inmätning av VA - M19

Innan arbetet startar ska du som är entreprenör kontakta Kretslopp och vatten för att gå igenom inmätningsrutiner.

Filer och dokument