Byggnadsbeskrivning VA-arbeten

Ska du utföra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det följande byggnadsbeskrivningar som reglerar ditt arbete.

Dokumenten reglerar markarbeten som innebär ny- och ombyggnation av våra VA-anläggningar. Bestämmelserna reglerar också övriga arbeten som kan påverka ledningsnätet.

Lägg märke till att det finns tre gällande dokument: B12, B15 och B16.  Upphandlingsdatum avgör vilket som reglerar ditt projekt.

Filer och dokument

 • Byggnadsbeskrivning: B12

  För projekt som pågår eller har upphandlats innan den 2015-05-20 gäller den äldre versionen av byggnadsbeskrivning: B12

  1,4 MB
 • Byggnadsbeskrivning: B15

  För projekt som upphandlas efter den 2015-05-20 gäller vår uppdaterade byggnadsbeskrivning: B15

  2 MB
 • Byggnadsbeskrivning: B16

  För projekt som upphandlats efter 2016-04-11 gäller byggnadsbeskrivning B16.

  2.07 MB