Byggnadsbeskrivning VA-arbeten

Ska du göra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det byggnadsbeskrivningarna här som ska styra ditt arbete.

Dokumenten gäller för markarbeten som innebär ny- och ombyggnation av våra VA-anläggningar. Bestämmelserna gäller också andra arbeten som kan påverka ledningsnätet.

Upphandlingsdatum avgör vilket dokument som rör ditt projekt.

Filer och dokument