Banstandard

Det är trafikkontoret som äger och underhåller stadens spårnät som spårvagnarna åker på.

banstandard kan du läsa om hur bananläggningen ska byggas, drivas och underhållas, samt till vilken kvalitetsnivå.