Gräva i gatan

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i stadens mark? Flera mark- och ledningsägare ska få möjlighet att godkänna ditt arbete innan du startar. Det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Trafikkontorets webbplats Teknisk Handbok är ett stöd och anvisning för dig som är entreprenör och genomför trafiktekniska uppdrag åt trafikkontoret.

Via webbtjänsten Ledningskollen kommer du i kontakt med alla ledningsägare som har intresse i aktuellt område. Ska du utföra ett uppdrag åt Göteborg Stad ska du istället beställa via Kommunal samlingskarta – då får du samma lägesinformation men den är sammanställd åt dig.

Ska du utföra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det följande byggnadsbeskrivningar som reglerar ditt arbete.

För att ha koll på var ledningarna ligger i marken så mäter vi in det geografiska läget, alltså riktning, lutning och läge, på nylagda ledningar innan vi återställer marken efter grävningen. Utför du arbete åt Kretslopp och vatten omfattar uppdraget inmätning av de anläggningar och ledningar som kopplas in eller är inkopplade på våra anläggningar.

Planerar du att utföra arbete under mark ska du följa Kretslopp och vattens anvisningar för att undvika problem som kan bli både kostsamma och tidskrävande.

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i stadens mark? Flera mark- och ledningsägare ska få möjlighet att godkänna ditt arbete innan du startar. Det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Det är trafikkontoret som äger och underhåller stadens spårnät som spårvagnarna åker på.

Du får inte arbeta på eller vid spårvagnsspår utan att kunna reglerna. Ta alltid kontakt med trafikkontoret om du ska utföra arbete på eller vid spårvagnsspår. Här hittar du de säkerhetsbestämmelser som är trafikkontorets säkerhetsordning för spår.

Här finns information om var i Göteborg det finns vattenskyddsområden och vilka regler som gäller om du ska utföra något arbete inom något av områdena.