Gräva i gatan

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i stadens mark? Flera mark- och ledningsägare ska få möjlighet att godkänna ditt arbete innan du startar. Det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Teknisk Handbok

Teknisk Handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Var ligger VA-ledningarna?

Via webbtjänsten Ledningskollen kommer du i kontakt med alla ledningsägare som har intresse i aktuellt område. Ska du utföra ett uppdrag åt Göteborg Stad ska du istället beställa via Kommunal samlingskarta – då får du samma lägesinformation men den är sammanställd åt dig.

Byggnadsbeskrivning VA-arbeten

Ska du göra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det byggnadsbeskrivningarna här som ska styra ditt arbete.

Inmätning av VA-anläggning

För att ha koll på var ledningarna ligger i marken så mäter vi in det geografiska läget, alltså riktning, lutning och läge, på nylagda ledningar innan vi återställer marken efter grävningen. Utför du arbete åt Kretslopp och vatten omfattar uppdraget inmätning av de anläggningar och ledningar som kopplas in eller är inkopplade på våra anläggningar.

Anvisningar för markarbeten

Planerar du att utföra arbete under mark ska du följa Kretslopp och vattens anvisningar för att undvika problem som kan bli både kostsamma och tidskrävande.

Regler för att gräva i gatan

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i stadens mark? Flera mark- och ledningsägare ska få möjlighet att godkänna ditt arbete innan du startar. Det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Banstandard

Det är stadsmiljöförvaltningen som äger och underhåller stadens spårnät som spårvagnarna åker på.

Säkerhet vid spårarbete

Du får inte arbeta på eller vid spårvagnsspår utan att kunna reglerna. Ta alltid kontakt med stadsmiljöförvaltningen om du ska utföra arbete på eller vid spårvagnsspår. Här hittar du de säkerhetsbestämmelser som är stadsmiljöförvaltningens säkerhetsordning för spår.

Vattenskyddsområde

Under Vatten och avlopp finns information om var i Göteborg det finns vattenskyddsområden och vilka regler som gäller om du ska utföra något arbete inom något av områdena.