Företagslotsen i Göteborgs Stad

Ibland är det svårt att komma vidare i ärenden som rör tillstånd och regler. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Företagslotsen hjälper dig att enkelt komma vidare.

Kom vidare i svåra ärenden

Som företagare i Göteborgs Stad får du professionell och kostnadsfri rådgivning när du behöver. I de flesta tillståndsärenden hittar du enkelt svaret på din fråga under tillstånd och regler. Men ibland är svårt att komma vidare. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Då kan Företagslotsen hjälpa dig att enkelt komma vidare. 

Företagslotsen är placerad på Business Region Göteborg.

Mer information om företagslotsen på Business Region Göteborgs webbplats