Starta food truck, mobil street food

Gör om en gammal minibuss eller husvagn till en enkel gourmetrestaurang och bjud på spännande matupplevelser. Här kan du läsa om hur du gör för att starta en food truck eller liknande verksamhet.

Typer av food trucks, mobil street food

Food Truck

Till kategorin Food trucks räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3,5 ton. Göteborgs Stad ger tillstånd till max 20 Food trucks.

Cykelkärra/Moped

Du kan få tillstånd för cykelkärra eller moped för försäljning med ett caféliknande utbud. Göteborgs Stad ger tillstånd för max tio sådana.

Pop up-vagn

En pop up-vagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en ombyggd husvagn. Det finns inget fast antal tillstånd utan blir en bedömning från fall till fall.

Så här gör du

Steg 1: Lämna in en affärsplan

Det första du behöver göra är att anmäla ditt intresse att starta en Food truck. Det gör du genom att lämna in en affärsplan.

Så bedöms din affärsplan

I affärsplanen har du chansen att presentera ditt matkoncept på ett inspirerande sätt. Den bedöms sedan utifrån följande kriterier:

  • Koncept: hur unikt och attraktivt ditt matkoncept är.
  • Hållbarhet: till exempel återvinningsbara tallrikar, muggar och bestick.
  • Ekonomiska förutsättningar: du ska ha med en intäkts- och kostnadsanalys.
  • Mångfald: hur ser det totala utbudet ut till göteborgarna.
  • Tid: när du kan ha verksamheten igång efter att du fått dina tillstånd.

Här finner du en mall för affärsplan.

Hit skickar du din affärsplan

Trafikkontoret samordnar tillstånden för Food trucks och mobil street food. Det är dit du skickar eller lämnar din affärsplan till:

Kontakta trafikkontoret

Steg 2: Sök de tillstånd du behöver

Innan du startar behöver du olika tillstånd, beroende på vilket typ av fordon du har.

Food truck

Pop up-vagn Cykelkärra eller moped
Polistillstånd: Ja Ja Ja
Hyra av mark: Ja Ja Ja
Dispens för parkering: Ja Ja Nej
Hantera brandfarlig vara (gasol): Läs mer om gasol här Läs mer om gasol här Läs mer om gasol här
Bygglov: Nej Nej Nej

Polistillstånd

Du behöver ett tillstånd enligt ordningslagen för att använda offentlig plats. Du ansöker om tillståndet hos polismyndigheten.

Ansök om tillstånd för att använda offentlig plats

Tillstånd att använda stadens mark

Du behöver ett tillstånd för att ställa upp din Food truck på stadens mark.

Ansök om tillstånd att använda stadens mark.

Använda stadens mark

Dispens för parkering

Du behöver dispens från parkeringsreglerna för att få ställa upp ditt fordon. Dispensen söker du hos trafikkontoret.

Hantera brandfarlig vara

Du kan behöva tillstånd för att hantera gasol. Läs mer om vad som gäller för hantering av gasol, hos Räddningstjänsten Storgöteborg.

Information om gasol för food trucks

Ansök om bygglov (gäller bara pop up-container)

Här ansöker du om bygglov

Steg 3: Anmäl livsmedelsverksamhet och teckna avfallsabonnemang

Anmäl livsmedelsverksamhet

Du måste registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen. Du kan göra det direkt på webben, och får då en bekräftelse direkt. Obs! Du kan inte registrera din verksamhet tidigare än 30 dagar innan du ska starta din verksamhet.

Registrera livsmedelsverksamhet här

Ta hand om avfall, matrester och fett

Du måste se till att verksamhetens avfall tas om hand, därför behöver du ett avfallsabonnemang.

Teckna ett avfallsabonnemang för ditt företag

Vad kostar det?

Du betalar avgifter för de tillstånd du behöver, samt för avfallshantering och livsmedelstillsyn. Räkna med en total kostnad på cirka 3 500 kronor per månad. Det beror på vilket typ av fordon du har och vilka tillstånd du behöver.

  • Food truck: 3 000 kronor per månad april till och med oktober. (övrig tid avgiftsfri).
  • Cykel/moped: 1 500 kronor per månad april till och med oktober. (övrig tid avgiftsfri).
  • Vagnar (mobilt kök/försäljningsställe) : 1 500 - 2 500 kronor per månad. Kostnaden varierar beroende på läge.

Information och regler

Du behöver känna till och följa de regler som gäller för din verksamhet, till exempel om hur du hanterar livsmedel på ett säkert sätt.

Det här gäller för dig som ska driva en verksamhet inom mobil street food

Platser och öppettider

Platser och öppettider för mobil street food