Regler och avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. Innan du börjar sälja sådana produkter måste du göra en anmälan till kommunen. Du ska också ha ett program för egenkontroll, och se till att din personal känner till reglerna. Du får bara sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer över 18 år.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer tobaksfria nikotinprodukter, måste enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Anvisning för egenkontrollprogram

Tillståndsenheten har tagit fram en anvisning för hur ett egenkontrollprogram kan utformas. Anvisningen är ett stöd när du gör ditt egenkontrollprogram. Du ska skicka med en kopia på ditt egenkontrollprogram när du gör din anmälan.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för tillsyn

Du betalar en årlig tillsynsavgift till kommunen. Kommunen kommer att ta ut en tillsynsavgift från dig om du säljer tobaksfria nikotinprodukter. Hur stor avgiften blir kommer att bestämmas av kommunfullmäktige.

Vill du veta mer?

Mer information om tobaksfria nikotinprodukter kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats