Ansök om tobakstillstånd

Om du vill sälja tobak måste du först ansöka om tillstånd hos kommunen. Du får inte börja sälja tobak förrän du fått tillståndet. Om din verksamhet finns i Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund eller Öckerö så ansöker du här.

Här ansöker du om tillstånd att få sälja tobak i följande kommuner:

 • Göteborg,
 • Ale,
 • Härryda,
 • Kungälv,
 • Lerum,
 • Mölndal,
 • Partille,
 • Stenungsund,
 • Öckerö.

Om din verksamhet ligger i någon av dessa kommuner är det alltså tillståndsenheten i Göteborgs Stad som tar emot och utreder ansökan.

Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Detta krävs för att få tillstånd

 • Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat skatteverket och polismyndigheten.
 • Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.
 • Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Bland annat måste du veta att du inte får sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Du betalar en avgift för ansökan

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift. Läs mer på sidan Regler och avgifter för försäljning av tobak

Längre handläggningstider för tillståndsansökningar

Just nu är trycket högt på tillståndsenheten och handläggningstiderna är därför längre än vanligt. Vi ber om överseende med detta.

Ansök om tobakstillstånd

Information om ansökan

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Läs om regler och avgifter

Så här gör du

 1. Läs anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak
 2. Fyll i blanketten Ansökan om försäljningstillstånd för tobak
 3. Fyll i blanketten Finansieringsplan
 4. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
 5. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Anmäl förändringar i ditt bolag

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. 

Om du som har tobakstillståndet inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten, anses det vara en brist. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.  

Så här gör du

 1. Läs anvisningarna för anmälan om ändring av bolagets ägande och/eller styrelse
 2.  Fyll i blanketten Anmälan om ändring av bolagets ägande och/eller styrelse
 3. Fyll i blanketten Finansieringsplan
 4. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
 5. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Vad händer sedan?

När vi fått din ansökan gör vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott.

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Lagen vi följer

Kommunens regler kring tobakstillstånd utgår från Lagen om tobak och liknande produkter