Ansök om tobakstillstånd

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Ansök om tobakstillstånd

Information om ansökan

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos tillståndsenheten. Vi handlägger ärenden för Göteborgs Stad. Vi hanterar också ansökningar för Ale kommun, Kungälvs kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Läs om regler och avgifter


Så här gör du

Du kan lämna in din ansökan direkt på webben. När du gör hela ansökan på webben och även skickar dina bilagor elektroniskt får du ditt beslut snabbare.

 1. Läs anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak.
 2. Fyll i blanketten Finansieringsplan
 3. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
 4. Skicka in din ansökan här: Ansök direkt på webben


 Du kan även välja att skicka in blanketterna på mejl. I så fall följer du  beskrivningen nedan:

 1. Läs anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak.
 2. Fyll i blanketten Ansökan om försäljningstillstånd för tobak.
 3. Fyll i blanketten Finansieringsplan
 4. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
 5. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till: tillstandsenheten@miljo.goteborg.se
   

Anmäl förändringar i ditt bolag

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. 

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt lagen om tobak och liknande produkter. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Så här gör du

 1. Läs anvisningarna för anmälan om ändring av bolagets ägande och/eller styrelse
 2.  Fyll i blanketten Anmälan om ändring av bolagets ägande och/eller styrelse
 3. Fyll i blanketten Finansieringsplan
 4. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
 5. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till: tillstandsenheten@miljo.goteborg.se 

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på tillstandsenheten@miljo.goteborg.se