Sälja tobak

Du som vill sälja tobak ska ansöka om det hos tillståndsenheten. Du som har anmält försäljning av tobak till konsumenter senast 30 juni får fortsätta att sälja fram till den 1 november. Tillstånd för att sälja tobak gäller även dig som bedriver partihandel. Har du ansökt om tillstånd innan 1 november får du fortsätta sälja tills du fått ett beslut.

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du att åka i fängelse. Eftersom försäljning av tobak är en socialt ansvarsfull uppgift så har Sveriges riksdag beslutat att du måste vara lämplig för att få sälja tobak. Att vara lämplig betyder bland annat att du måste betala alla dina skatter i tid och att du inte får begå brott.