Regler och avgifter

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till tillståndsenheten innan du börjar sälja. Du får bara sälja folköl till personer över 18 år. För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Därför ska du först registrera din livsmedelsverksamhet.

Observera att du inte behöver anmäla försäljning av folköl om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd.

Om du vill sälja folköl i butik

För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Det innebär att du ska registrera din butik som livsmedelsverksamhet. Registrera livsmedelsverksamhet gör du hos miljöförvaltningen antingen direkt på webben eller via en blankett.

För att din butik ska godkännas som livsmedelsverksamhet måste kunderna kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeriprodukter till charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter.

Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Att bara sälja exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Tillverkare av folköl

Som tillverkare av folköl så är du undantagen från bestämmelserna om registrerad livsmedelsanläggning och försäljning av mat. Det innebär att du kan anmäla in försäljning av folköl utan att inkomma med handlingar som visar att du har en registrerad livsmedelsanläggning och du behöver inte sälja någon mat. Observera att detta endast gäller din försäljning av folköl och inte din övriga verksamhet. Undantagen gäller inte vid servering av folköl.

Försäljningen ska ske från ditt tillverkningsställe. Du kan till exempel inte öppna en butik (”dryckesmarknad”) någon annanstans och fortfarande omfattas av undantagen. Du kan inte heller inrätta en särskild butik vid ditt tillverkningsställe, utan försäljningen ska ske direkt från lager- eller fabrikslokal.

I en dom från den 8 september 2021 (mål nr 1688-21) förtydligar Kammarrätten i Göteborg att tillverkare av folköl även kan bedriva försäljning genom så kallad kringförsäljning. Det innebär att du kan köra ut folkölen och bedriva försäljningen på en annan plats än tillverkningsstället. För att bedriva kringförsäljning ska ditt egenkontrollprogram vara anpassat för verksamheten och du måste anmäla till tillståndsenheten var och när försäljningen ska ske för att möjliggöra kontroll av verksamheten. Eventuella andra tillstånd som krävs ansvarar du själv för.

Om du vill servera folköl

För att få servera folköl måste du också servera mat under hela serveringstiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten.

För att få servera mat ska du registrera verksamheten hos miljöförvaltningen. Det innebär att du ska registrera din lokal som livsmedelsverksamhet. Registrera livsmedelsverksamhet gör du hos miljöförvaltningen antingen direkt på webben eller via en blankett.

Servering av folköl på festivaler

Du får inte sälja folköl från rörliga försäljningsställen. På festivaler eller liknande evenemang måste du sälja från en fast lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det innebär att det inte är tillräckligt med till exempel en korvvagn. Däremot kan en kiosk bli godkänd som livsmedelslokal om du uppfyller alla krav. 

Regler i alkohollagen du måste följa

I alkohollagen (2010:1622) hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande regler:

18-årsgräns

Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.

Langning

Tänk på att inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.

Berusade personer

Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Alternativa drycker

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Övriga regler

Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen, och du får till exempel inte bjuda kunder på folköl.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Om du saknar ett fungerande egenkontrollprogram kan du få en varning. Om du inte gör något åt problemet kan din verksamhet förbjudas att sälja folköl. Mer information om lagstiftningen kan du få i alkohollagen (2010:1622).

Mall för egenkontrollprogram

Blanketten för anmälan av försäljning av folköl och e-cigaretter innehåller även en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja tobak. Du kan använda samma blankett när du vill uppdatera ditt egenkontrollprogram om du redan har anmält försäljning:

Anmälan samt egenkontrollprogram

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är 2600 kronor per kalenderår vid försäljning av folköl. Säljer du även e-cigaretter blir avgiften 3700 kr.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om personalen bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Förbud mot försäljning

Om du inte följer alkohollagens regler kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet är allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Böter eller fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Riktlinjer för alkoholförsäljning

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat om riktlinjer för alkoholförsäljning. Från sidan 25 i riktlinjerna kan du läsa om Göteborgs Stads riktlinjer för folkölsförsäljning.

Göteborgs stads riktlinjer för alkoholförsäljning