Regler och avgifter

Om du vill sälja e-cigaretter måste du anmäla det till tillståndsenheten innan du börjar sälja. Du får bara sälja e-cigaretter till personer över 18 år.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer e-cigaretter, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Vägledning från Folkhälsomyndigheten om vad du ska tänka på när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Mall för egenkontrollprogram

Blanketten för anmälan av försäljning av folköl och e-cigaretter innehåller även en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja tobak. Du kan använda samma blankett när du vill uppdatera ditt egenkontrollprogram om du redan har anmält försäljning:

Anmälan samt egenkontrollprogram

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är 2600 kronor per kalenderår vid försäljning av e-cigaretter. Säljer du även folköl blir avgiften 3700 kr.