Regler och avgifter för försäljning av e-cigaretter

Du får bara sälja e-cigaretter till personer över 18 år. Du ska ha ett program för egenkontroll, och du måste se till att personalen känner till försäljningsregler och rutiner.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer e-cigaretter, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Folkhälsomyndigheten har en vägledning om vad du ska tänka på när du tar fram ditt egenkontrollprogram:
Vägledning från Folkhälsomyndigheten 

Anvisning för egenkontrollprogram

Tillståndsenheten har också tagit fram en anvisning för vad ditt egenkontrollprogram minst ska innehålla. En kopia på egenkontrollprogrammet ska du bifoga din anmälan.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter

Avgift för tillsyn

Du betalar en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är 2850 kronor per kalenderår vid försäljning av e-cigaretter. Säljer du även folköl blir avgiften 4000 kr.