Sälja e-cigaretter

Om du vill börja sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till Tillståndsenheten innan du börjar. Du får bara sälja till personer över 18 år. Du måste också följa reglerna om bland annat märkning på förpackningar, och du måste ha ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning av e-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunens tillståndsenhet innan du börjar sälja.

Regler och avgifter för försäljning av e-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter måste du anmäla det till kommunens tillståndsenhet innan du börjar sälja. Du får bara sälja e-cigaretter till personer över 18 år.