E-cigaretter, folköl, tobak och tobaksfria nikotinprodukter

Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Om du vill sälja e-cigaretter, folköl och tobaksfria nikotinprodukter måste du först anmäla det till kommunen. Här hittar du information om regler och ansökan. Under juni-augusti är bemanningen begränsad och handläggningen kan ta längre tid.