Fastighetsägarens ansvar för avfallshantering

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du tecknar abonnemang för hyresgästers hushållsavfall (vanliga sopor, matavfall och grovsopor) hos Kretslopp och vattens kundservice. Hyresgäster kan vara boende i flerbostadshus eller en inhyrd verksamhet. Ingen annan än kommunens entreprenör får hämta hushållsavfallet. 

Du har ansvar för sortering och insamling

Ditt ansvar innebär att du ska:

  • se till att det finns ett lämpligt insamlingsställe och tillräckligt stora och många avfallsbehållare.
  • hålla utrymmen och kärl rena.
  • samla in hushållsavfall, helst med matavfall separat.
  • se till att hyresgästerna kan lämna grovsopor i eller i anslutning till fastigheten.
  • Se till att farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Du får gärna ge hyresgästerna möjlighet att lämna utsorterat avfall, som tidningar, förpackningar, el-avfall, batterier och ljuskällor. Detta är dock inget krav men en miljömässigt bra och uppskattad service.

Avfallshanteringen är en viktig del av  boendemiljön

Om ett avfallsutrymme är lättillgängligt, upplyst, ventilerat, välskött och städat blir de boende mer benägna att göra rätt och avfallshanteringen blir smidigare. Den ökande sorteringen i allt fler avfallsslag ställer nya krav på utrymmen och teknik i fastigheterna, som gradvis bör anpassas till denna förändring. Här kan du läsa om hur du bygger och utformar bra avfallsrum:

Gör rum för miljön

Du har ansvar att informera hyresgästerna

  • Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna utsorterat avfall.
  • Hänvisa till andra namngivna lämningsställen, om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten.
  • Du ska anpassa informationen efter hyresgästerna i området. Bilder och symboler fungerar bra oavsett vilket språk hyresgästerna talar.
  • Du ska ha en rutin för nyinflyttade.

Här kan du hitta informationsmaterial och anslag som du kan trycka ut själv eller beställa av oss.