Ansök om subvention till trygghetsboende

Är du fastighetsägare och vill inrätta trygghetsboende i Göteborg kan du ansöka om subvention. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd i trygghetsboende. Den gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Vad är trygghetsboende?

Trygghetsboende är fysiskt tillgängliga bostäder för hushåll där minst en person fyllt 70 år. Ett trygghetsboende ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter om 1-3 rum samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Det ska finnas trygghetsskapande service i form av trygghetsvärd.

Det ska också finnas tillgång till gemensamhetsutrymme i nära anslutning till lägenheterna för hyresgästernas aktiviteter som till exempel gemensamma måltider. Hyreslägenheter ska förmedlas via Boplats Göteborg.

Information och regler

Subventionens storlek

  • 2 500 kronor per bostad och år för lokal avsedd för trygghetsskapande aktiviteter och gemensamma måltider m.m.
  • 7 500 kronor per bostad och år för kostnader för personal i form av värd/värdinna.

Nivån på bidraget justeras därefter årligen med konsumentprisindex. Avsikten är att bidrag utgår så länge villkoren uppfylls.

Bygglov

Bygglov och andra tillstånd söker du i vanlig ordning. Uppge att projektet innehåller trygghetsbostäder i samband med att du ansöker om bygglov. Ansök om bygglov

Så här gör du

Skicka in ansökan till fastighetskontoret, som sedan samråder med aktuell stadsdelsförvaltning. Fastighetsnämnden beslutar om subventioner.

Ansökan om kommunal subvention till trygghetsboende