Markplaneringsritning

På en markplaneringsritning visar du hur du planerar din tomt. Du ska ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera. På så sätt kan kommunen bedöma tillfart, parkering, tillgänglighet och uppfyllnader/schaktningar.

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att göra ritningar, men du ansvarar givetvis för innehållet. 

Filer och dokument