Avgifter för bygglov

Under Bygga och bo hittar du information om avgifter och taxor för bygglov.

Till Avgifter och taxa