Sortera avfall vid bygg och rivning

Avfallet från bygg- och rivningsarbeten ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Ny lagstiftning

Från 2020 gäller lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått.  Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning. 

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Det gör du hos miljöförvaltningen. Använd blanketten Dispens för utsortering av avfall

  • Tänk på att söka dispens i god tid
  • Fyll i blanketten noga.

Vad avgör om du får dispens?

För att vi ska bevilja dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. För mer information om undantag samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens kan du läsa i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Här hittar du mer information

Kravet på utsortering hittar du i Avfallsförordningen (SFS 2020:614) under 3:e kapitlet 10§. 

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning i hur lagstiftningen bör tillämpas: Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall

Har du koll på rivningslov, rivningsanmälan, kontrollplan? Läs mer på sidan Bygg- och rivavfall