Anvisningar för parker

När du som entreprenör ska utföra arbeten i park- och naturmark ska du följa de tekniska anvisningarna som finns framtagna. Vi ser regelbundet över och uppdaterar anvisningarna.