Buller från restauranger

Planerar du att öppna en restaurang med alkoholservering efter klockan 23.00 i ett flerbostadshus? Då behöver du först göra en ljudisoleringsmätning.

Restaurang med serveringstillstånd i flerbostadshus

Ljudisoleringsmätning

Det är tillståndsenheten som beslutar om serveringstillstånd efter att ha begärt in synpunkter från bland annat miljöförvaltningen. För att miljöförvaltningen ska kunna bedöma om lokalen är lämplig för serveringstider efter klockan 23.00 behöver du göra en ljudisoleringsmätning.

En ljudisoleringsmätning innebär att man mäter hur mycket husets byggnadskonstruktion dämpar ljudet till lägenheter som gränsar direkt till lokalen via väggar, golv eller tak. En sådan mätning ska göras av en konsult som har utbildning i akustik och är civilingenjör eller har likvärdig utbildning med dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag.

Resultatet av ljudisoleringsmätningen ska du bifoga din ansökan till tillståndsenheten om tillstånd att servera alkohol.

Bedömningskriterier vid nyetablering

Miljöförvaltningen anser att följande ljudreduktionstal måste uppfyllas i lokaler med serveringstid efter klockan 23:

  • Matservering som huvudsaklig verksamhet lägst DnT,w,50 = 60 dB
  • Lokaler med ökad risk för ljudstörningar lägst DnT,w,50 = 64 dB

Det måste finnas en tillräcklig luftljudsisolering mellan din serveringslokal och de lägenheter som ligger närmast så att boende inte störs av ljud från verksamheten. Luftljudsisoleringen måste vara minst 60 dB för en lokal med huvudsakligen matservering och minst 64 dB för lokaler med ökad risk för ljudstörningar, exempelvis nattklubbar. Om du har tänkt ha högtalarförstärkt musikunderhållning måste ljudisoleringen sannolikt förstärkas ytterligare. Detta gäller dock inte lågmäld bakgrundsmusik.

Miljöförvaltningen anser att ovanstående nivåer på ljudisolering är ett minimum för att överhuvudtaget bedriva verksamhet i lokalen efter klockan 23.00. Det är dock ingen garanti att störningar inte kan uppstå om kravet på ljudisolering uppfylls.

Var kan man hitta mer information?

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus finns information om bedömning av ljud i bostäder.