Om valfrihet i hemtjänsten

Vad innebär införande av valfrihetssystem enligt LOV? Vilka krav ställs på dig som utförare av hemtjänst?

Valfrihet i hemtjänsten i Göteborgs Stad

Valfrihetssystemet innebär att de som har hemtjänst får möjlighet att välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten.

Utföraren kan vara Göteborgs Stads hemtjänst eller en privat utförare. För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Göteborgs Stad. En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening.

Samtliga privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav blir godkända att utföra hemtjänst. Kraven på utförare formuleras i ett förfrågningsunderlag som beslutas av politikerna i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om kraven för utförare av hemtjänst

Kommunfullmäktige har fattat beslut om förfrågningsunderlaget som anger vilka krav som Göteborgs Stad ställer på utförare av hemtjänst.

Förfrågningsunderlaget annonseras löpande på Valfrihetswebben och på goteborg.se..

Här kan du ansöka om att bli utförare

Informationsträffar

Du som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst är välkommen på informationsmöte.

Anmäl dig till informationsmötena här

Detta innebär Lagen om valfrihet, LOV

Göteborgs Stad inför valfrihetssystem för hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet.

  • LOV är en lag: Lag (2008:962) om valfrihetssystem
  • Förfrågningsunderlaget annonseras löpande, det innebär att det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan.
  • Den enskilde brukaren kan välja antingen Göteborgs Stads hemtjänst eller någon av de privata utförare som staden har godkänt och tecknat kontrakt med.
  • Det finns ingen gräns för hur många utförare som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV. Alla privata utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget blir godkända.
  • För den som inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ.
  • Den enskilde betalar samma avgift oavsett utförare.
  • Den enskilde kan byta utförare.

Biståndshandläggare/socialsekreterare ger information till enskilda och kan vägleda i valet av utförare. Även Göteborgs Stads Kontaktcenter kommer att kunna ge information. För att kunna jämföra olika utförare finns en jämförelsetjänst på goteborg.se. Länk till Jämför service

Här kan du läsa den information som går ut till brukare av hemtjänst:
Att välja utförare av hemtjänst