Informationsmöten för dig som vill bli utförare av hemtjänst

Du som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst är välkommen på informationsmöte.

Varför är det viktigt att jag besöker ett informationsmöte?

Syftet med informationsmöte är att:

  • Informera dig som är intresserad av att ansöka om att bli privat utförare av hemtjänst.
  • Ge dig möjlighet att förbereda dig så att din ansökan blir så komplett som möjligt
  • Ge möjlighet för dig att få inblick i vilka krav som ställs och ge dig möjlighet att ta ställning till om du kan leva upp till kraven
  • Ge dig möjlighet att ställa frågor om vad som krävs och om ansökan.

Målgrupp, tid och plats

Målgrupp: Privata utförare som är intresserade av att bedriva hemtjänst i Göteborgs Stad.

Förberedelse: Läs förfrågningsunderlaget samt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” före informationsmötet.

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas ansökan.

Mer information finns på IVO:s webbsida.

Plats: Mötena hålls på Stadsledningskontoret, Gustav Adolfs Torg 4 i Göteborg.
Dubbelkolla tid och plats när du anmäler dig.

Anmälan: Du anmäler dig genom att klicka på länkarna nedan.
Observera att anmälningstiden går ut fyra arbetsdagar innan respektive tillfälle.
Max 25 personer per tillfälle.

Om du får förhinder/inte kan delta: Meddela enheten för kontrakt och uppföljning via e-post: LOV@stadshuset.goteborg.se eller ring 031-368 00 08

Anmälan

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. För mer information, se Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

24 augusti klockan 13.30 -16.00.

Anmälan senast 13 aug via denna länk

9 november klockan 13.30 -16.00

Anmälan senast 29 okt via denna länk

Det är Stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning som arrangerar informationsmötena. Kontaktuppgifter, se nedan.

Om valfrihet i hemtjänsten

Vad innebär införande av valfrihetssystem enligt LOV? Vilka krav ställs på dig som utförare av hemtjänst? Här kan du läsa mer om valfrihet i hemtjänsten.

Här ansöker du om att bli utförare