Valfrihetswebben

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här hittar du även det förfrågningsunderlag med de krav som ställs på den som vill ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad.

Till Valfrihetswebben