Riktlinjer och rutiner för utförare av hemtjänst

Här hittar du riktlinjer, vägledningar och rutiner som berör stöd och hjälp i hemmet för dig som utförare när du utför hemtjänst. Vissa av dessa är för din kännedom och andra är till exempel rutiner som du ska följa.

Riktlinjer för hemtjänst

Krav på utförare av hemtjänst återfinns i förfrågningsunderlaget. För kännedom kan privata utförare ta del av Göteborgs Stads riktlinjer för hemtjänst.

Vägledning för att bedöma tid för hemtjänst

Målgrupp för denna vägledning är handläggare av hemtjänst i Göteborgs Stad, men även privata utförare kan ta del av den för kännedom.

Vägledning för att bedöma tid för hemtjänst

Göteborgs Stads måltidsprogram

Utföraren ska följa Göteborgs Stads måltidsprogram. Måltidsprogrammet ska vara en ram för personer som har matdistribution från hemtjänsten och/eller bistånd vid olika måltidssituationer och användas som en plattform i samarbetet mellan vårdpersonal och individ.

Måltidsprogram för Göteborgs Stad

Registrera livsmedelsverksamhet

Utföraren ska registrera sig som livsmedelsföretag hos miljöförvaltningen om utföraren avser att utföra inköp och/eller distribuera livsmedel åt brukarna under mer organiserade former. Om utföraren behöver rådgivning avseende om man omfattas av skyldigheten att registrera sig som livsmedelsföretag ska miljöförvaltningen kontaktas.

Registrera livsmedelsverksamhet

Ledsagning

Det styrande dokument för ledsagning är anpassat till privata utförare.

Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen

Göteborgs Stad anvisning för ledsagning enligt socialtjänstlagen

Göteborgs Stads anhörigstöd

Den anhöriges behov ska uppmärksammas och utföraren ska vid behov hänvisa till Göteborgs Stads anhörigkonsulenter och verksamheter för anhöriga.

Anhörigstöd i stadsdelarna

För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer för att ge stöd och vägledning.

kunskapsguiden.se

Rambeslut

I Göteborgs Stad införs beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (rambeslut). Personer med hemtjänst kan inom vissa ramar bestämma över vad hen vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.

Informationsblad om rambeslut

Genomförandeplan

Målgrupp för denna rutin är handläggare av hemtjänst i Göteborgs Stad, men även privata utförare kan ta del av den för kännedom.

Göteborgs Stads rutin för att säkerställa genomförandeplan

Vid dödsfall

Utförare ska enligt förfrågningsunderlaget följa Göteborgs Stads rutin vid dödsfall och sedan länken.

Rutin vid dödsfall