Statistik

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens förväntade sammansättning och utveckling. Här finns även statistik över antal brukare och hemtjänsttimmar per geografiskt område.

Hemtjänststatistik

Uppgifterna gäller mars 2022.

Antal brukare och antal beviljade timmar per geografiskt område

Statistik Göteborg

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens förväntade sammansättning och utveckling för staden som helhet samt inom andra områdesindelningar inom staden.

Statistik Göteborg