Miljö och resor - privata utförare

Du som utförare ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Ett sätt att arbeta med frågan är miljödiplomering. Du ska också följa Göteborgs Stads resepolicy som en del i ditt miljöarbete. Här finns länkar till miljödiplomering och resepolicyn.

Miljöledningssystem

Utföraren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett system för att arbeta systematiskt med miljöfrågor så att miljöpåverkan från uppdraget kan minskas. Ett sätt att arbeta med frågan är att miljödiplomera sin verksamhet.

Miljödiplomering

Göteborgs Stads resepolicy

Utföraren ska följa Göteborgs Stads resepolicy. Dokumentet innehåller policyer och riktlinjer för resor i tjänsten.

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten