Miljö och resor - privata utförare

Du som utförare ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Ett sätt att arbeta med frågan är miljödiplomering. Du ska också följa Göteborgs Stads som en del i ditt miljöarbete. Här finns länkar till miljödiplomering.

Miljöledningssystem

Utföraren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett system för att arbeta systematiskt med miljöfrågor så att miljöpåverkan från uppdraget kan minskas. Ett sätt att arbeta med frågan är att miljödiplomera sin verksamhet.

Svensk Miljöbas är en nationell förening som består av medlemmar från privat och offentlig sektor som har intresse av att arbeta enligt föreningens syften. Svensk Miljöbas har en kravstandard för verksamheter som bygger på kraven i ISO 14001 och är anpassad till mindre verksamheter men fungerar även för större organisationer. 

Läs mer om Svensk Miljöbas på svenskmiljobas.se

Göteborgs Stads riktlinje för resor

Utföraren ska följa Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten.

För mer information, kontakta lov@aldrevardomsorg.goteborg.se