Förfrågningsunderlag hemtjänst

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla.

Ansökan om att bli utförare ska lämnas elektroniskt via TendSign. För att kunna lämna ansökan krävs att behörig person för utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas ansökan. Mer information finns på IVO:s webbsida.

Förfrågningsunderlag hemtjänst 

Detta förfrågningsunderlag innehåller krav som gäller för utförare av hemtjänst från och med 2020-02-01.

Från och med 2022-04-01 är grundersättningen för utförd tid 540 kronor inklusive momskompensation med 7 kronor per timma.

Förfrågningsunderlag hemtjänst från 2020-02-01

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget 

Bilaga 1. Rambeslut

Bilaga 2. Anmälan geografiska områden

Bilaga 2 geografiska områden har reviderats utifrån Göteborgs Stads omorganisation från och med 1 januari 2021

Bilaga 2. Anmälan geografiska områden reviderat 2021

Bilaga 3. Referenstagning

Bilaga 4. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar

Bilaga 5. IT-stöd och appar

Bilaga 6. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete

Bilaga 7. Utdrag ur HÖK och AB

Bilaga 8. Värdighetsgarantier

Bilaga 9. Välfärdsteknik

Bilaga 10. Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Hitta adress och LOV-område

Du som utförare kan välja att utföra hemtjänst i hela Göteborgs Stad eller begränsa din verksamhet till ett eller flera geografiska områden.

Göteborgs Stad är indelat i 35 så kallade LOV-områden.

Under kontraktstiden kan du som valt att begränsa ditt geografiska område förändra (utöka eller minska) området maximalt fyra gånger per år.

Här hittar du vilken gatuadress som tillhör vilket LOV-område.

Adresser per LOV-område

Ändamålsenlig organisation

Anmälan ändamålsenlig organisation (Word-format)