Dokumentation för utförare av hemtjänst

Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler som gäller för IT-användare i Göteborgs Stad.

IBIC - Individens Behov i Centrum

Göteborgs Stad använder sig av arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. För aktuell information, metodstöd och utbildningar i IBIC, kontakta lov@aldrevardomsorg.goteborg.se.

Informationssäkerhet

Du som utförare ska i enlighet med tillämplig lagstiftning vidta lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet för att bland annat säkerställa skyddet för personuppgifter. 

Regler för IT användare i Göteborgs Stad

Riktlinjer för informationssäkerhet

Regler gällande informationssäkerhetsansvar för chefer i Göteborgs Stad