Ansök om att bli utförare av hemtjänst

Så här gör du som vill bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs Stad. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Ansökningarna handläggs successivt efter ankomstdatum.

Personer med hemtjänst har möjlighet att välja en privat utförare eller Göteborgs Stads hemtjänst.

Samtliga utförare ska uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget och Göteborgs Stad ser gärna utförare med olika profiler. Är du intresserad av att bli utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad finns här information att ta del av.

Information och regler

För att ansöka behöver du först läsa igenom förfrågningsunderlaget. Där beskrivs vad som krävs för att bli godkänd som utförare.

Här finns förfrågningsunderlaget, de bilagor och det underlag du behöver för att kunna ansöka och vara utförare.
Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas ansökan. Mer information finns på IVO:s webbsida.

Informationsmöten för dig som vill bli utförare av hemtjänst

Så här gör du

Ansök om att bli utförare av hemtjänst

För att kunna ansöka krävs att behörig person för den privata utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com 

Ansök elektroniskt genom att logga in i:

Upphandlingsverktyget TendSign

Du kan inte ansöka i pappersformat, via fax, eller e-post.

Ansökningarna kommer handläggas successivt efter ankomstdatum.

Vad händer när jag ansökt?

När ansökan lämnats påbörjas handläggningen av ansökan. Handläggningstiden är sex veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara upp till tio veckor. Du får ett skriftlig beslut om du blir godkänd som utförare eller om du inte blir godkänd.  

Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som har hemtjänst.

Möjlighet att bli valbar finns löpande. Under 2021 finns följande datum:

15 februari (komplett ansökan senast 1 november)

15 maj (komplett ansökan senast 1 februari)

15 oktober (komplett ansökan senast 6 juni)

15 december (komplett ansökan senast 8 september)

15 februari 2023 (komplett ansökan senast 2 november 2022)

Handläggningstiden gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Ansökningar som inte är kompletta förs över till nästa handläggningsperiod.

Samma gäller för godkänd utförare som inte slutfört aktiviteter för att bli valbar – möjlighet att bli valbar flyttas då över till nästkommande datum för att bli valbar.

Efter godkännande har du som utförare cirka två månader på dig att förbereda dig för att bli valbar; skaffa lokal, SITHS-kort, delta i utbildning m.m.

I handläggning av ansökan ingår kontroll av att:

  • ansökan är korrekt och komplett
  • utföraren uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget
  • utföraren accepterar samtliga krav

I samband med handläggningen av ansökan kommer enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret att kalla utföraren till möte då utföraren ska redovisa ett fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 och beskriva dess tillhörande processer och rutiner.