Bli utförare av hemtjänst

Här kan du som är intresserad av att bedriva hemtjänst läsa om hur du gör för att ansöka om att bli privat utförare i Göteborgs Stad.

Så här gör du som vill bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs Stad. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Ansökningarna handläggs successivt efter ankomstdatum.

Vad innebär införande av valfrihetssystem enligt LOV? Vilka krav ställs på dig som utförare av hemtjänst?

Du som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst är välkommen på informationsmöte.

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst.

Välkommen till sidan för dig som är godkänd utförare inom Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV - Lagen om valfrihetssystem.